Játékszabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a CYBINV CONSULTING Kft. – Darkest Desire (a továbbiakban: Szervező) által üzemeltetett internetes felületeken (Facebook, Instagram és www.etcsokibolt.hu honlap, hírlevélben küldött játék stb.) közzétett nyereményjátékokra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot.

A Játék leírása

A Szervező annak érdekében, hogy az olvasóinak a magazin tartalmával, szolgáltatásaival kapcsolatos elégedettségét vizsgálja, olvasóinak elkötelezettségét erősítse nyereményjátékot hirdethet meg. A Szervező által nyilvántartott személyek, akik (a konkrét Játék kiírásának megfelelően) hozzájárultak ahhoz, hogy részükre a Szervező hírlevelet küldjön, vagy hozzájárultak ahhoz, hogy részükre a Szervező hírlevelet küldjön, és a hírlevélben részükre megküldött linken található online kérdőívet kitöltve visszaküldik, vagy a Szervező Instagram vagy Facebook-oldalán részt vesznek a Játékban, vagy egyéb a Darkest Desire által meghirdetett Játékban nyereményjátékban vesznek részt.

A meghirdetett Játékban foglaltaktól függően a hírlevélben megküldött online kérdőív kitöltése, az Instagram vagy Facebook oldalon történő, helyes választ tartalmazó kommentelés önmagában a nyereményjátékban való részvételt jelenti.

A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden nagykorú természetes személy, kivéve az alábbi személyek:

 • a Szervező vezető tisztségviselői és munkavállalói, valamint azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói,
 • a lebonyolításban közvetlenül közreműködő vállalkozások tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottai, valamint azok közeli hozzátartozói.

A Játék időtartama

A Szervező a Játék kezdetét és végét a meghirdetéskor teszi közzé.

Jelentkezés a Játékra

A Játékra jelentkezni az alábbiakban részletezett módon lehet:

 • hírlevélben kiküldött játék felhívásnak megfelelően
 • az Instagram vagy a Facebook-oldalon meghirdetett nyereményjáték során: a feltett kérdésre vagy kérdésekre adott helyes válaszokkal a kommentben,
 • a Szervező által megadott időintervallumban a www.etcsokibolt.hu oldalon meghirdetett cikkben

A nyereményjátékban való részvételnek és a nyeremény átadásának feltétele továbbá, hogy a játékos önkéntes és határozott hozzájárulását adja adatainak kezeléséhez. Az alábbi adatok megadása szükséges a nyertes azonosítása és értesítése céljából: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, nyertesség esetén: szállítási cím.

A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezeknek a feltételeknek az együttes teljesülése esetén érvényes.

Nyeremény

A válaszadók közül a Játékban a Szervező által a Játék meghirdetésekor megjelölt termék kerül kisorsolásra.

Sorsolás

A résztvevő játékosok között a sorsolás a Szervező, vagy a Szervező által meghatalmazott személy(ek) által történik. A sorsolás időpontját a Játék felhívás tartalmazza.

Nyertesek értesítése

A nyertest (nyerteseket) a Szervező e-mailben, vagy privát elektronikus üzenetben értesíti, a sorsolást követő 1 héten belül.

A nyeremények érvényesítése, átadása

A nyeremény érvényesítése, átadása a nyertessel egyeztetett módon történik az értesítés megküldését követő 1 hónapon belül.

A játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel a nyeremény érvényesítése/átadása érdekében. Amennyiben a nyertes együttműködési kötelezettségét nem teljesíti és ezzel összefüggésben a nyeremény nem érvényesíthető vagy adható át, a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

Adatkezelés

A játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik (név, e-mail cím, telefonszám, nyertesség esetén: szállítási cím) a Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje.

A nyertesek tudomásul veszik, hogy a fenti adataikat tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a naptári év végéig, a nyertesek adatait az adózási jogszabályi kötelezettsége teljesítése érdekében 5 évig megőrzi.

Facebookon szervezett Játék esetén a játékos a Játékban való részvétellel tudomásul veszi, hogy a Játék tisztaságának igazolása céljából a Szervező a nyertes nevét és lakcímét (település) nyilvánosságra hozza.

A Szervező a személyes adatokat az EU Általános Adatvédelmi rendelet (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli.

Felelősségkizárás

Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési és/vagy átadási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a játékosokat terheli.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó felületek technikai okokból időszakosan nem érhetők el.

Facebookon és Instagramon szervezett Játék esetére a Szervező kijelenti, hogy a Játékot a Facebook, illetve az Instagram nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, és a Játék nem kapcsolódik a közösségi oldalakhoz, azokat teljes körűen mentesíti minden kárfelelősség alól.

Egyéb

A nyeremények készpénzre nem válthatók át.

Nyereményjátékok egyedi szabályai

Instagram nyereményjáték TBLejla-val

A játék időtartama: 2018. december 11-15.

Nyertesek

3 szerencsés nyer 1-1 darab étcsokit, aki teljesíti az alábbiakat:

 • követi a Darkest Desire Instagram oldalát
 • kommentel a poszt alá, hogy kivel (3 ismerős) és milyen csokit szeretnének elfogyasztani
 • likeolja a posztot

Sorsolás: 2018. december 15.

Instagram nyereményjáték Pirner Almával

A játék időtartama: 2018. december 17-20.

A 3 szerencsés nyertes nyer 1 db Samsung Galaxy T285 tabletet (első nyertes), 1 db Darkest Desire étcsokoládé ajándékcsomagot (második nyertes), 1 db Darkest Desire által forgalmazott (kommentben kiválasztott) étcsokoládét (harmadik nyertes). A sorsolásban részt vehet aki:

 • követi Alma és a Darkest Desire Instagram oldalát
 • likeja a posztot
 • kommentben megjelöl 2 ismerőst, akivel elfogyasztaná az étcsokikat
 • megírja kommentben, hogy melyik étcsokit szeretné nyerni

Sorsolás: 2018. december 21.