Skip to content
Kezdőlap » Játékszabályzat

Játékszabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik az AC-INFO Kft. – Darkest Desire (a továbbiakban: Szervező) által üzemeltetett internetes felületeken (Facebook, Instagram és www.etcsokibolt.hu honlap, hírlevélben küldött játék stb.) közzétett nyereményjátékokra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot.

A nyereményjáték kivitelezéséért a Szervező kizárólagos felelősséget vállal, a nyeremenyjátékhoz a Facebook, Instagram, vagy bármelyik közösségi oldal csak mint megjelenítő felület kapcsolódik. A nyereményjátékot a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, és a nyereményjáték nem kapcsolódik a Facebookhoz, vagy más közösségi oldalhoz.

A Játék leírása

A Szervező annak érdekében, hogy az olvasóinak a magazin tartalmával, szolgáltatásaival kapcsolatos elégedettségét vizsgálja, olvasóinak elkötelezettségét erősítse nyereményjátékot hirdethet meg. A Szervező által nyilvántartott személyek, akik (a konkrét Játék kiírásának megfelelően) hozzájárultak ahhoz, hogy részükre a Szervező hírlevelet küldjön, vagy hozzájárultak ahhoz, hogy részükre a Szervező hírlevelet küldjön, és a hírlevélben részükre megküldött linken található online kérdőívet kitöltve visszaküldik, vagy a Szervező Instagram vagy Facebook-oldalán részt vesznek a Játékban, vagy egyéb a Darkest Desire által meghirdetett Játékban nyereményjátékban vesznek részt.

A meghirdetett Játékban foglaltaktól függően a hírlevélben megküldött online kérdőív kitöltése, az Instagram vagy Facebook oldalon történő, helyes választ tartalmazó kommentelés önmagában a nyereményjátékban való részvételt jelenti.

A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden nagykorú természetes személy, kivéve az alábbi személyek:

  • a Szervező vezető tisztségviselői és munkavállalói, valamint azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói,
  • a lebonyolításban közvetlenül közreműködő vállalkozások tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottai, valamint azok közeli hozzátartozói.

A Játék időtartama

A Szervező a Játék kezdetét és végét a meghirdetéskor teszi közzé.

Jelentkezés a Játékra

A Játékra jelentkezni az alábbiakban részletezett módon lehet:

  • az Instagram vagy a Facebook-oldalon meghirdetett nyereményjáték során
  • a Szervező által megadott időintervallumban a www.etcsokibolt.hu oldalon meghirdetett cikkben

A nyereményjátékban való részvételnek és a nyeremény átadásának feltétele továbbá, hogy a játékos önkéntes és határozott hozzájárulását adja adatainak kezeléséhez. Az alábbi adatok megadása szükséges a nyertes azonosítása és értesítése céljából: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, nyertesség esetén: szállítási cím.

A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezeknek a feltételeknek az együttes teljesülése esetén érvényes.

Nyeremény

A feliratkozók közül a Játékban a Szervező által a Játék meghirdetésekor megjelölt termék kerül kisorsolásra.

Sorsolás

A résztvevő játékosok között a sorsolás a Szervező, vagy a Szervező által meghatalmazott személy(ek) által történik. A sorsolás időpontját a Játék felhívás tartalmazza.

Nyertesek értesítése

A nyertest (nyerteseket) a Szervező e-mailben, vagy privát elektronikus üzenetben értesíti, a sorsolást követő 1 héten belül.

A nyeremények érvényesítése, átadása

A nyeremény érvényesítése, átadása a nyertessel egyeztetett módon történik az értesítés megküldését követő 1 hónapon belül.

A játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel a nyeremény érvényesítése/átadása érdekében. Amennyiben a nyertes együttműködési kötelezettségét nem teljesíti és ezzel összefüggésben a nyeremény nem érvényesíthető vagy adható át, a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

Adatkezelés

A játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik (név, e-mail cím, telefonszám, nyertesség esetén: szállítási cím) a Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje.

A nyertesek tudomásul veszik, hogy a fenti adataikat tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a naptári év végéig, a nyertesek adatait az adózási jogszabályi kötelezettsége teljesítése érdekében 5 évig megőrzi.

Facebookon szervezett Játék esetén a játékos a Játékban való részvétellel tudomásul veszi, hogy a Játék tisztaságának igazolása céljából a Szervező a nyertes nevét és lakcímét (település) nyilvánosságra hozza.

A Szervező a személyes adatokat az EU Általános Adatvédelmi rendelet (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli.

Felelősségkizárás

Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési és/vagy átadási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a játékosokat terheli.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó felületek technikai okokból időszakosan nem érhetők el.

Facebookon és Instagramon szervezett Játék esetére a Szervező kijelenti, hogy a Játékot a Facebook, illetve az Instagram nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, és a Játék nem kapcsolódik a közösségi oldalakhoz, azokat teljes körűen mentesíti minden kárfelelősség alól.

Egyéb

A nyeremények készpénzre nem válthatók át.

Nyereményjátékok egyedi szabályai

Nyereményjáték 2021. december

A játék időtartama: 2021. november 1. – december 6.

Nyertesek

3 szerencsés nyer étcsokoládét, aki feliratkozik a hírlevelünkre.

A főnyeremény: To’ak 18 minibar selection. Második és harmadik helyezett nyereménye: Zotter Labooko étcsokoládé és Zotter minibar.

A sorsolás eredményét és a nyerteseket Szervező nyilvánosságra hozza a weboldalán.

Sorsolás ideje: 2021. december 6.

Sorsolás módja: szoftveres sorsolás a 2021. november 1. és 2021. december 6. között feliratkozók listájából (CSV)

Nyereményjáték 2023. december

A játék időtartama: 2023. december 1 – december 20.

Nyertesek

3 szerencsés nyer étcsokoládét, aki feliratkozik a hírlevelünkre.

A főnyeremény: To’ak Alchemy Umami Tucupí

Második és harmadik helyezett nyereménye: Chocolatemakers termékek

A sorsolás eredményét és a nyerteseket Szervező nyilvánosságra hozza a weboldalán.

Sorsolás ideje: 2023. december 20. 16:30

Sorsolás módja: szoftveres sorsolás a 2023. december 1. és 2023. december 20. között feliratkozók listájából (CSV)

Nyereményjáték 2024. szeptember

A játék időtartama: 2024. május 1 – augusztus 31.

Nyertesek

3 szerencsés nyer étcsokoládét, aki feliratkozik a hírlevelünkre.

A főnyeremény: DarkestDesire ajándékcsomag

Második és harmadik helyezett nyereménye: egyéb DarkestDesire termékek

A sorsolás eredményét és a nyerteseket Szervező nyilvánosságra hozza a weboldalán.

Sorsolás ideje: 2024. szeptember 2. 09:00

Sorsolás módja: szoftveres sorsolás a feliratkozók listájából (CSV)